รัฐบาลอินเดียเป็นคนที่ทำงานแห่งชาติระดับ Blockchain กรอบเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีของ

ที่พบใน Cointelegraph